PHP: mysql_fetch_array() vs mysql_fetch_assoc()

Kebiasaanya mysql_fetch_array() akan menghasilkan output dalam dua bentuk iaitu nombor atau key (field)

Manakala mysql_fetch_assoc() hanya akan menghasilkan output dalam bentuk key (field) sahaja.

Walau bagaimanapun, mysql_fetch_array($query, MYSQL_ASSOC) juga adalah sama berfungsi seperti mysql_fetch_assoc()

Dan mysql_fetch_array($query, MYSQL_NUM) juga berfungsi sama seperti mysql_fetch_row()

Ini kerana secara defaultnya type mysql_fetch_array() adalah MYSQL_BOTH.

Comments

Published by

PakCu

I'm a simple person